Op het gebied van toeslagen gaat er nogal eens iets mis. Of iemand vergeet een toeslag aan te vragen, waardoor hij of zij geld misloopt. Anderen ontvangen te hoge bedragen aan toeslagen waardoor men achteraf met vervelende terug te betalen bedragen wordt geconfronteerd. Het is dus belangrijk dat er goed op gelet wordt dat er toeslagen voor de juiste bedragen worden aangevraagd.

De toeslagen, waarop u mogelijk recht hebt, zijn:

  • De zorgtoeslag
  • De huurtoeslag
  • De kinderopvangtoeslag
  • Het kindgebonden budget

Eerst wordt er gekeken of u aan de basisvoorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor genoemde toeslagen. Daarnaast wordt er naar het inkomen gekeken, omdat alle genoemde toeslagen inkomensafhankelijk zijn. Dit betekent dat, wanneer uw inkomen boven bepaalde grenzen uitkomt, u geen recht op genoemde toeslag hebt. En voor de ene toeslag ligt die grens weer net even anders dan voor een andere toeslag. Bovendien zijn voor verschillende toeslagen naast de inkomens grenzen, ook vermogens grenzen ingesteld. Wanneer u dus op grond van uw inkomen recht hebt op een toeslag maar op grond van uw vermogen niet, dan krijgt u die toeslag niet. En achteraf blijkt nogal eens dat u een bepaalde inkomens- of vermogensgrens hebt overschreden, waardoor u eventuele ontvangen toeslagen weer terug moet betalen. Kortom, het is een kwestie van maatwerk.

Wanneer er toeslagen door mij moeten worden aangevraagd, gewijzigd of stopgezet, dan reken ik daar € 37,50 voor inclusief omzetbelasting.